Banevejen

Viborg Kommune anlægger en ny vej, Banevejen

Banegårds Alle er lukket for gennemkørsel 20. juni 2017

Der skal lægges asfalt på det nye kryds mellem Banegårds Alle og Banevejen. Banegårds Alle er derfor lukket for gennemkørsel tirsdag den 20. juni 2017 fra kl. 8:30 til 15:00. Der vil være omkørsel via Vesterbrogade og Jernbanegade.

 

Det vil stadigvæk være muligt at komme frem til korttidsparkeringspladserne nord for svømmehallen via rundkørslen ved Jernbanegade/Toldbodgade.

Banevejen åbnes i etaper først gang 30. juni 2017
Anlæg af Banevejen på Viborg Station er foran tidsplanen, hvilket betyder, at der allerede kan køre biler på vejen i løbet af sommeren. Banevejen åbnes i 3 etaper:

30. juni 2017:
Banegårds Alle til midlertidig vej ved Viborg Station. Giver adgang til korttidsparkeringspladser ved svømmehallen.

Senest 14. juli 2017:
Banegårds Alle til Regionshospitalets P-hus.

Efteråret 2017:
Banegårds Alle til Gl. Århusvej.

Åbning af Banevejen i etaper betyder, at P-huset kan tømmes hurtigere end i dag, og at kødannelserne på Toldbodgade og Sct. Jørgens Vej bliver mindre.

Se ny film fra april over Banevejsprojektet
På filmen kan du først se den nye Stationsparkering på sydsiden af sporene. Herefter vises den nye tunnel til Himmerlandsstien. Du kan også se byggemodning af grunden til Midtbyens Gymnasium samt Banevejen, der begynder at tage form.

Anlægsarbejde i perioden januar 2017 til juni 2018
Anlægsarbejdet med Banevejen og de forberedende arbejder til Midtbyens Gymnasium/Banebroen starter op i januar 2017 og forløber til juni 2018. Dette medfører både støjende og støvende aktiviteter omkring Viborg Station læs mere her .

Banevejens forløb
Vejen skal forløbe fra Banegårds Alle til Gl. Århusvej. Vejen forventes anlagt i 2016/17.

Vejen kommer til at ligge på sydsiden af stationsbygningen. For at skabe plads til dette, flyttes spor 1 mod syd til perronen ved spor 2. Der er herefter adgang til sporene via perronbroen.

Alhedestien og Himmerlandsstien føres helt ind til stationsbygningen via tunneler.

Regionshospitalet Viborg er ved at bygge en ny hovedindgang og akutmodtagelse på sydsiden af hospitalet. Banevejen skal trafikbetjene de nye forpladser til hospitalet og det nye P-hus.

 Sidst opdateret: 16.06.2017