Tidsplan for Banebroen og Midtbyens Gymnasium

Look fra Banegårds Alle

Midtbyens Gymnasium og Banebroen forventes at være klar til brug med udgangen af 2018.

Den foreløbige tidsplan for anlæg af Midtbyens Gymnasium og Banebroen kan ses her.
Tidsplanen vil løbende blive opdateret. 

Aktuelt regnes med følgende forløb:

 • Januar - maj 2017
  Forberedelserne til byggeriet af Midtbyens Gymnasium og Banebroen går i gang. Der udføres i denne periode jordarbejde og byggemodning af arealet. Derudover sættes en spuns mellem remisen og svømmehallen samt en spuns langs Banegårds Alle. 
 • Maj 2017 - november 2018
  Opførelse af Midtbyens Gymnasium
 • Januar - december 2018
  Anlæg af Banebroen
 • Udgangen af 2018
  Ibrugtagning af Midtbyens Gymnasium og Banebro
 • Starten af 2019
  Færdiggørelse af udearealer omkring Midtbyens Gymnasium og Stationen.

 

Sidst opdateret: 14.02.2017