Projektplan for infrastruktur

Visualisering af området i Viborg Baneby

Formålet med planen
Projektplanens formål er at videreudvikle visionerne i Helhedsplanen for Viborg Baneby. Hærvejen, Den Grønne Sti og en ny fordelingsvej i området er overordnet beskrevet i helhedsplanen. Med projektplanen er de 3 forløb konkretiseret.

Projektplanen skal danne grundlag for:

  • Omdannelse af områdets veje og stier
  • Dialog med nuværende og fremtidige bygherrer og andre interessenter
  • Lokalplanlægning
  • Projektering af anlægsarbejder

Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - til print
Projektplan for infrastruktur i Viborg Baneby - skærmversion

Sidst opdateret: 25.04.2017