Anlægsaktiviteter

Kort omkring Banevejen

I starten af januar 2017 fortsætter arbejdet med at anlægge Banevejen, og forberedelserne til byggeriet af Banebroen og Midtbyens Gymnasium begynder.

De store anlægsarbejder kommer til at sætte sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området.

Den foreløbige tidsplan for anlægsarbejdet i forbindelse med Banevejen, Banebro og Midtbyens Gymnasium ser sådan ud for starten af 2017:

  • Himmerlandstunnelen anlægges fra 9. januar, og det betyder, at Himmerlandsstien langs remisen lukker midlertidigt. Det vil stadigvæk være muligt at køre op til rundkørslen ved Banegårds Alle/Vesterbrogade.
  • Ny buskøreplan med omlagte ruter og nye køretider er trådt i kraft den 26. februar. Læs mere på midttrafik.dk.

  • Parkeringspladsen ved Banegårds Alle er lukket den 1. marts, og flyttet syd for sporene til den nye parkeringsplads Stationspladsen ved Middagshøjvej. Der er stadigvæk 2-timers parkering og handicapparkering nær svømmehallen og stationsbygningen. Læs mere om flytningen af bil- og cykelparkering her.

  • Der sættes endnu en spunsvæg mellem remisen og svømmehallen, som bliver afgrænsning mellem Banegårds Alle og det kommende Midtbyens Gymnasium. Arbejdet foregår i marts og medfører støj og vibrationer i dagtimerne.

Læs mere om stationsparkering i pressemeddelelsen.

Sidst opdateret: 09.03.2017