Anlægsaktiviteter

Kort omkring Banevejen

Arbejdet med at anlægge banevejen, og forberedelserne til byggeriet af banebroen og Midtbyens Gymnasium er i fuld gang.

De store anlægsarbejder sætter sit præg på området, og anlægsarbejdet kan forstyrre de borgere, der bor og færdes i området.

Den foreløbige tidsplan for anlægsarbejdet i forbindelse med Banevejen, Banebro og Midtbyens Gymnasium ser sådan ud for starten af 2017:

 • Cykelsti og fortov på sydsiden af Banegårds Alle inddrages til byggeplads fra den 3. april. Cyklister og fodgænger flyttes i stedet til den nordlige side af Banegårds Alle. Se mere her.

 • Vejen, der løber fra Banegårds Alle til sydsiden af svømmehallen, flyttes tættere på svømmehallen fra den 10. april. Vejen kan stadigvæk benyttes, så bilister kan komme frem til 2-timers parkering syd for svømmehallen og handicappladserne foran svømmehallen.

 • Der sættes endnu en spunsvæg mellem remisen og svømmehallen, som bliver afgrænsning mellem Banegårds Alle og det kommende Midtbyens Gymnasium. Arbejdet foregår i april og medfører støj og vibrationer i dagtimerne.
  • Parkeringspladsen ved Banegårds Alle er lukket den 1. marts, og flyttet syd for sporene til den nye parkeringsplads Stationspladsen ved Middagshøjvej. Der er stadigvæk 2-timers parkering og handicapparkering nær svømmehallen og stationsbygningen. Læs mere om flytningen af bil- og cykelparkering her.

  • Himmerlandstunnelen anlægges fra 9. januar, og det betyder, at Himmerlandsstien langs remisen lukker midlertidigt. Det vil stadigvæk være muligt at køre op til rundkørslen ved Banegårds Alle/Vesterbrogade.

  Læs mere om stationsparkering i pressemeddelelsen.

  Sidst opdateret: 24.04.2017